паметници и гравиране върху камък изработка на паметници
 
Гранитът - Вечният декоративен скален материал

На тази страница сме събрали за вас малко полезна информация, за видовете камък, които се използват при изработката на паметници.
Оставяме на вас да прецените, кой камък най-добре би отговарял на Вашите изисквания преди подготовката за изработката на надгробната плоча, урна или паметник.

В съвременния технизиран и компютъризиран свят понятието гранит не е ясно за много хора. Повечето от тях все още считат, че всеки полиран камък е мрамор. Всъщност разликата между мрамора и гранита е много голяма.

Мраморът е карбонатна скала, която лесно се шлифова и полира, но е с по-малка твърдост от гранита. Изделията изработени от този материал не са устойчиви на неблагоприятните атмосферни влияния, затова те са подходящи предимно за закрити помещения. Мраморът обаче е по-богато оцветен и фладиран в сравнение с гранита.
Мраморът свързваме с изящната скулптура “Венера Милоска”, с одухотворяването на карарския камък от Микеланджело и с полираните плочи в нашия дом.

Гранитът е символ на твърдост, здравина и дълготрайност. Изделията изработени от гранитни материали практически са вечни.
Гранитът (от латинската дума “гранум” - зърно) пред-ставлява зърнеста скала образувана от изкристализи-рането на магмата в земната кора. Изграден е от минералите кварц, фелдшпат и слюда.
Гранитът има физико-механични свойства, които го характеризират като отличен строителен, декоративно-облицовъчен и монументален материал. Плътността му е около 2700 kg/m3, има твърдост 7 по Моос и якост на натиск от 150 до 250 МРа. Студоустойчив е и има голямо съпротивление на изтриване. Силициевият състав на гранита му осигурява голяма устойчивост срещу стареене и разрушение от атмосферните влияния. Полираният гранит запазва блясъка си в продължение на векове и хилядолетия. Гранитът се намира в неизчерпаемо количество в нашата планета и човечеството никога няма да почувства неговата липса.

Гранитните скали са различно оцветени, като се започне от белия норвежки гранит и се стигне до черния африкански гранит, като между тях има богата гама от гранити с други оцветявания като: синкави, бисерно-сиви, бежови, розови, червени и зелени гранити. Някои от тези гранити са уникални по цвят и имат голяма декоративност.

Гранитът в историята на човешката цивилизация.Природният камък винаги е бил неотменима част от материалната култура на човечеството. С необходимостта от обработка на камъка за получаване на жизнено необходими предмети човекът се е сблъскал още в зората на своето развитие. В най-ранния културно-исторически период - каменният век (приблизително от 800 хил. г. до 5 хил. г пр. Хр.) камъкът е бил основен материал за направа на оръдия на труда (топор, мотика), оръжия (накрайници на стрели, копия), предмети за украшение и такива атрибути символизиращи смисъла на човешкия живот, жилища и култови паметници.
Огромното значение на камъка за живота на човека в първобитното общество е дало и наименованието на тази епоха - палеолит (от латински “палео” - стар и “лит” - камък), продължила от появата на първите каменни оръдия до откриването на медта през бронзовата епоха.

Варовикът са калцирали седиментни скали, формирани на дъното на езерата и моретата в следствие на натрупването на черупки, кости и други богати на калций видове. Варовикът се състои от калцит (СаСО3), а органичните вещества, които са се утаявали в езерата или моретата, са запазени като вкаменелости. Милиони години, слой след слой, те се отлагали и нараствали на тегло. Топлината и налягането предизвиквали химическа реакция на дъното и утайките се превърнали в солидна скала от варовик. Варовикът, който съдържа повече от 95% калциев карбонат е известна като калциев варовик. Рекристализиралият се варовик обикновенно се използва, като декоративен и строителен камък.

тел.: 02/831 08 39
 

0884 73 71 24

0888 65 24 12

boyanskaroza@gmail.com
boyanskaroza@abv.bg